flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Наказ Придніпровського

                                                                                       районного суду м. Черкаси

                                                                                       22.05.2020 № 44-з

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (у редакції постанови КМУ від 15.01.2020 № 4) «Про затвердження граничних норм та витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Придніпровським районним судом м. Черкаси (далі – Судом).

 

  1. Виконавець запиту на інформацію, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів, сканування за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного дня з дати отримання запиту, подає службову записку Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (далі – Територіальне управління) про обсяг запитуваної інформації на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

  1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє Рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку надання інформації протягом двох робочих днів, передає його виконавцю запиту на інформацію Придніпровського районного суду м. Черкаси для подальшого надання його запитувачу інформації.

 

  1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних форм витрат на копіювання або друк документів, або сканування, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 13.07.2011 року № 740 (у редакції постанови КМУ від 15.01.2020 № 4).

 

  1. Оплата Рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, або сканування, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, вказаними у Рахунку (додаток 2).

 

  1. Після надходження коштів на рахунок Територіального управління від запитувача інформації, Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління повідомляє службовою запискою виконавця запиту на інформацію, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок Територіального управління.

 

  1. Виконавець запитуваної інформації не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення від Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління надає копії необхідних документів запитувачу інформації.

 

  1. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

  1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

        Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів, від дати направлення запитувачу інформації Рахунку (додаток 2), коштів на реєстраційний рахунок Територіального управління, про що Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою виконавця запиту.

 

 

 

Заступник керівника апарату Придніпровського

районного суду м. Черкаси                                                                                                                                                 Л.А. Вовк

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток 1

                                                                                               до Інструкції про порядок

                                                                                               відшкодування фактичних витрат

                                                                                               на копіювання або друк документів,

                                                                                               які надаються запитувачам

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання  або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк).

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

  

Примітка: Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

  

 

                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                до Інструкції про порядок

                                                                                                відшкодування фактичних витрат

                                                                                                на копіювання або друк документів,

                                                                                                які надаються запитувачам

 

 

 

Надавач послуг:Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області

 

Реєстраційний рахунок: UA 148201720313291001202003652 в ДКСУ м. Київ

МФО банку:                    820172

Код ЄДРПОУ:                26261092

Платник: ______________________________________________________________________

 

 

Р А Х У Н О К  №_____

 

від _______________20___року

 

№з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.

Кількість сторінок ( од.)

Ціна (без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо  в документах поряд з відкритою інформацією, міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

4.

Витрати на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

Всього до сплати:_______________________________________________________

________________________________________________________________(сума прописом)

 

Керівник ____________________                  Головний бухгалтер _______________________

                        (підпис)                                                                                          (підпис)