flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

           Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюєть виключно судами.

           Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

           Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

           Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

           Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

           Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

           Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

           Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.

           Придніпровський районний суд м. Черкаси є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

 

           Напрямки (функції) діяльності суду : 

           Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує: 

            Придніпровський районний суд м. Черкаси спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

           За рішенням зборів суддів в Придніпровському районному суді м. Черкаси запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення та з розгляду цивільних та адміністративних справ.

           Також в суді діє спеціалізація із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх та обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.

 

           Принципи діяльності суду: 

            Діяльність суду базується на таких принципах: 

 

           Місія Придніпровського районного суду м. Черкаси полягає в : 

           Удосконалювати процес здійснення правосуддя.

           Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.

           Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.

           Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.

           Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.

           Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

 

           Цінності Придніпровського районного суду м. Черкаси  : 

           Чесність - дотримуватись закону, бути безстроннім, з повагою ставитися до користувачів послуг та до колег;

           Рівний доступ - ефективно обслуговувати всіх членів громади незалежно від місця проживання, етнічного походження рівня доходів, освіти, послідовно визначати й ліквідовувати перешкоди для доступу до суду та його послуг;

           Справедливе й ефективне здійснення правосуддя - здійснювати індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах та ефективно використовувати всі ресурси;

           Повага та гідність - виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом та хто працює в суді